Privacyverklaring

Je leest hier de privacyverklaring van Scope = Volleybal en RW Volley, beide gevestigd aan de van Galenstraat 43, 8023 VN te Zwolle. 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Scope = Volleybal en RW Volley. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met Roy Wassen. Je vindt zijn contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Scope = Volleybal of RW Volley, vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan wij op in ons datasysteem en gebruiken we om onze diensten aan jou te kunnen leveren. 

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om je te voorzien van informatie aangaande producten- en diensten van Scope=Volleybal of RW Volley. Jouw e-mail of andere persoonsgegevens (afhankelijk van het communicatiemiddel) zullen slechts voor dit doel gebruikt worden. Alléén als je ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Je kunt het ontvangen hiervan altijd stopzetten.

 

Doel en grondslag

Scope = Volleybal en RW Volley verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Je de mogelijkheid te bieden om je in te schrijven voor een opleiding, cursus of bijscholing;
 • Het afhandelen van jouw betaling(en);
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Scope=Volleybal en RW Volley verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft gehad met Scope = Volleybal of RW Volley, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. 

We krijgen die gegevens van jou nadat je toestemming hebt gegeven bij het invullen van overeenkomsten en formulieren of wanneer je contact zoekt met ons via de website of mail. 

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Dit kan voorkomen doordat wij contact hebben met de Nevobo, sportverenigingen of andere maatschappelijke instanties. Alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken kunnen wij deze gegevens verwerken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scope-volleybal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Welke gegevens verwerken wij van jou? 

Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens niet eerder nadat je daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het aangaan van onderstaande voorbeelden, krijg je altijd de mogelijkheid hier akkoord mee te gaan of dat je dit liever niet hebt. 

We verzamelen jou: 

 • Persoonsgegevens voor het verwerken van een licentieovereenkomst;
 • Persoonsgegevens voor het verwerken van deelname aan een opleiding, cursus of bijscholing; 
 • Persoonsgegevens voor marketing en communicatiedoeleinden.

 

Gegevens voor het verwerken van een licentieovereenkomst 

Om je te registreren op onze website en een licentie te kopen vragen wij om jouw persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig wanneer je een licentie bij ons afneemt. We vragen naar de onderstaande gegevens: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Nevobo lidmaatschapsnummer;
 • De vereniging waar je training geeft;
 • Het niveau waarop je training geeft;
 • Jouw trainerslicentie.

 

Gegevens voor deelname aan een opleiding, cursus of bijscholing 

Om mee te doen aan onze activiteiten vragen wij om jouw persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig om jou zo optimaal mogelijk te voorzien van informatie of begeleiding. We vragen naar de onderstaande gegevens: 

 • Nevobo lidmaatschapsnummer;
 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; 
 • De vereniging waar je training geeft;
 • Het niveau waarop je training geeft;
 • Jouw trainerslicentie;
 • Naam en e-mailadres van de penningmeester van de vereniging (indien nodig bij betaling door vereniging)
 • Rekeningnummer (indien nodig bij activiteit).

 

Gegevens voor marketing en communicatie 

Om je te informeren over onze diensten en producten of deze te promoten is het nodig enkele persoonsgegevens te verzamelen. We gebruiken jouw persoonsgegevens om: 

 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • Jou op de hoogte te brengen/houden van onze activiteiten door (e-mail) nieuwsbrieven, direct mailing of andere communicatiemiddelen; 
 • Jou te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren; 
 • Jou te bereiken als je hebt meegedaan aan acties; bijvoorbeeld een prijswinnende actie of een actie aangaande een marketingcampagne. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we jouw gegevens al in ons bezit hebben. Dat kan doordat wij eerder contact hebben gehad middels e-mail, nieuwsbrieven of deelname aan opleidingen, cursussen of bijscholingen.

 

Beeldmateriaal

Wij gebruiken foto’s en video’s voor onze marketing en communicatiedoeleinden. We gebruiken dit beeldmateriaal om onze diensten- en of producten onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s en video’s bij onze activiteiten op onze website of sociale media. Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, bevatten persoonsgegevens. Wanneer mensen herleidbaar in beeld zijn, is toestemming nodig. Scope = Volleybal of RW Volley zal, zodra foto’s en video’s persoonsgegevens bevatten, toestemming vragen.

 

Social media

Als je social media zoals Facebook of Twitter gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen op pagina’s van Scope = Volleybal of RW Volley berichten die je leuk, nuttig of handig vindt, met jouw vrienden delen op jouw social media account. Scope = Volleybal en RW Volley krijgen geen toegang tot jouw social media account. Wij raden jou aan om het privacybeleid van de social media partijen waar je een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe jouw gegevens worden gebruikt en hoe je die instellingen kunt aanpassen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Scope = Volleybal en RW Volley nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scope = Volleybal of RW Volley) tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Scope = Volleybal en RW Volley bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit is afhankelijk van het soort dienst of product waarvan jij gebruik maakt. Wij hanteren als uitgangspunt twee jaar als bewaartermijn, tenzij de wettelijke bewaarplicht 7 jaar is. Bijvoorbeeld bij het bewaren van facturen voor de administratie.

Na het beëindigen van deze bewaartermijn worden jouw gegevens zorgvuldig verwijderd. Indien een overeenkomst voortgezet wordt, zullen we wederom toestemming vragen voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens.

 

Delen met derden 

Jouw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo delen wij bijvoorbeeld jouw Nevobo lidmaatschapsnummer, naam en e-mailadres met de Nevobo wanneer je een opleiding, cursus of bijscholing volgt. Op die manier kan de Nevobo jouw diploma of licentie registreren. 

Daarnaast willen je erop wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyverklaring van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Scope = Volleybal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van statistiekprogrammaŹ¼s zoals Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Jouw gegevens blijven van jou. Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben: 

 • Aan te passen; 
 • Te verwijderen; 
 • In te trekken van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • Over te dragen aan iemand anders. 

We reageren zo snel mogelijk op jouw vraag. Dit zijn wij jou verplicht binnen vier weken. Wij willen jou er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Scope = Volleybal en RW Volley nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scope-volleybal.nl.

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Scope = Volleybal en/of RW Volley. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

 

Contact en informatie 

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Je kunt mailen naar: info@scope-volleybal.nl.